Gorące Dysputy

Karczma Pazur Behemota - "Wasze neologizmy i inne słowotwory"

Aktualnie w Osadzie: Ognisko jest zgaszone.
Osada 'Pazur Behemota' > Gorące Dysputy > Karczma Pazur Behemota > Wasze neologizmy i inne słowotwory
Wędrowiec: zaloguj, wyszukiwarka
Tarnoob

Tarnoob

14. września
Post ID: 86487

Wymyślacie własne słowa? Bardzo to lubię i przyznam, że dopiero w ostatnich miesiącach zacząłem je notować w jednym miejscu. Póki co doliczyłem się tego kilkadziesiąt sztuk; spora część to terminy dość specjalistyczne – np. z fizyki, matmy i filozofii – ale jest też sporo bardziej uniwersalnych. Swoje neologizmy dzielę na:
a) morfologiczne, czyli nowe nazwy istniejących pojęć;
b) semantyczne, czyli nowe pojęcia.

Sporo moich wymysłów jest jakoś związanych z różnymi mniejszościami tęczowymi, inaczej queer albo LGBT+; częścią z nich już się dzieliłem w innych wątkach.
1. MOP – mniejszości orientacyjno-płciowe;
2. HoBANT – homo, bi, a, niebinarni, trans;
3. AST+ – achi(lle)jczycy, safijki, trans+;
4. achijczyk – mój skrót od „achillejczyk”, czyli facet o orientacji homo lub bi (w tym pan itp.); męski odpowiednik safijki;
5. abab – ang. assigned binary at birth; wspólna nazwa (hiperonim) dla osób afab i amab;
6. ciszet – alternatywa dla „cisheta”; żart analogiczny do „tombrajder”, „keczup”, „kowboj”, „walkower” itp. zdeformowanych anglicyzmów, opartych na języku pisanym zamiast mówionego;
7. hetman – może też oznaczać faceta hetero;
8. BACH – binarny allocishet; osoba nietęczowa;
9. adiadyk – inna nazwa osoby interpłciowej; analogicznie do „diadyka”, który oznacza właśnie osobę nie-inter;
10. geifikacja – rozpowszechnianie orientacji homo u facetów lub jej akceptacji; moja alternatywa dla „gejmanizacji”, o którą był oskarżany bp Szymon Niemiec.

Nawymyślałem tego jeszcze trochę, np. nazwy różnych podgrup heteryków, gejów i lesbijek, ale może to już by było trochę za dużo.

Inne neologizmy, z których jestem w miarę zadowolony:
11. duchowlaniec – osoba duchowna, analogicznie do „budowlańca”; kontynuacja cudzego pomysłu sprzed co najmniej parunastu lat, żeby usługi religijne nazywać duchowlanymi, a seminaria – technikami duchowlanymi;
12. duchowlak – technikum duchowlane; analogicznie do ogólniaka, elektryka itp.;
13. sowietoid – państwo byłego ZSRR;
14. jugoid – państwo byłej Jugosławii;
15. serboid – państwo lub terytorium potomne względem Serbii, czyli Czarnogóra i Kosowo;
16. przydomka – coś do noszenia przy domu; np. niektóre buty wsuwane, kurtki; analog do podomki;
17. behacenie – starzenie się behemota; analog mechacenia; wymyślone najpóźniej w 2013, na X konwencie JB, z Hubertusem; gugiel nie znajduje;
18. mechemot – behemot tak stary, że porośnięty mchem; wymyślone najpóźniej w 2013, a może i wcześniej. Zdarza się w innych językach, jak chyba francuski; pewnie w innym znaczeniu;
19. wystarczyca – partactwo; oszukiwanie się, że perfekcjonizm to zło; resentyment i racjonalizacja fuszerki;
20. ziemiokulik – antonim płaskoziemcy; inaczej geosferyk, geosferysta, kulowierca;
21. meteologia – skrócona nazwa meteorologii, która kojarzy się z meteorami;
22. sajens – nauki empiryczne; odpowiednik ang. i fr. science. Dawne polskie „scjencja” jest trochę niewygodne fonetycznie;
23. kauboj – jest ponoć w serbskim; „kowboj” to potworek i deformacja;
24. lejzy – ang. lazy man shoes (LMS); side gutter shoes (SGS);
25. Mechyk – polskie „Meksyk” to nieporozumienie;
26. mertensy – z niem. Märtens;
27. owoc Adama – ogranicza nieporozumienie biblijne, na jakim jest oparte „jabłko Adama”;
28. przerwica – uporczywe, patologiczne przerywanie ludziom; w innym znaczeniu to już chyba się zdarza;
29. muzułmaniak – fanatyczny muzułmanin; ewentualnie: pasjonat i fascynat islamu;
30. efekt Ksenofanesa – tworzenie świata fantastycznego nieprawdopodobnie podobnego do otoczenia autora; zwłaszcza z niewiedzy i naiwności; od Ksenofanesa, który pisał o podobieństwie bogów do wyznających ich ludów;
31. dekarnizm – pogląd, że konsumpcja mięsa powinna zostać ograniczona; nie musi się wiązać z wegetarianizmem ani nawet semiwegetarianizmem;
32. banderyta – banderowiec-bandyta;
33. szurlatan – szurnięty szarlatan;
34. manualizm – oczekiwanie od kogoś zdolności manualnych typu budowlanka z hydrauliką i elektryką, stolarstwo, mechanika, czasem elektrotechnika; o nazwę dla tego zjawiska prosił mnie jeden znajomy.

Zdarza się też czasem, że wymyślam jakieś słowo niezależnie od kogoś innego – sprawdzam i okazuje się, że ktoś na nie już wpadł; tak np. było z „grawitologią”, o której pisał już Stanisław Lem, i „szkarlatanem”, którego Google też znajduje.

Tarnoob

Tarnoob

20. września
Post ID: 86523

Do mojej listy neologizmów tęczowych dołącza transmedykał. To neologizm tylko „lokalny”, bo jest oryginalnym tłumaczeniem ang. transmedicalist. Do tej pory po polsku zdarzało się tylko „transmedykalista”, np. na facebookowej stronie AngryTrans pana Grzegorza Żaka. Końcówka -ał zamiast -alista jest krótsza i przez to wygodniejsza, zwł. w takich dość długich słowach. Nie bez powodu mówi się o radykałach, (anty)klerykałach i liberałach, których nazwa ponoć wyparła „liberalistów”.

Takeda

Takeda

23. października
Post ID: 86600

Sądząc po "neologizmach" to pewnie prawak z Ciebie?

Tarnoob

Tarnoob

24. października
Post ID: 86601

Dlaczego? Jeśli chodzi o dość sporą, nawet niezdrowo wyglądającą – a może faktycznie niezdrową – próbę połapania się w tęczowej terminologii, to jest to coś, co łączy różnych ludzi, od prawa do lewa. Ludzie lewicujący i liberalni pewnie poznają ją, żeby nikogo nie urazić, a niektórzy ludzie prawicujący – przeciwnie, żeby ją świadomie łamać i wyśmiać. Przy okazji mogą powstawać własne pomysły. W słowotwórstwie tęczowym pewną rolę odegrały też środowiska mniej lub bardziej konserwatywne – np. korwiniści, polskie duchowieństwo katolickie i pewna grupa feministek oskarżanych o transfobię, nazywanych TERF-ami. Nie wiem, czy ich najbardziej znana przedstawicielka, czyli J.K. Rowling, nie miała jakiegoś swojego wynalazku.

Przy okazji wytłumaczę się, że tęcza to tylko jedno z moich zainteresowań terminologicznych, a tutaj zajmuje mniej niż 1/10 listy. Sporo uwagi, a może nawet więcej, poświęcam terminologii mat-fiz; możliwe, że tutaj wymyśliłem więcej terminów, a na pewno włożyłem więcej wysiłku w ich promowanie. Jeśli to interesuje Ciebie lub kogoś innego, a moderacja nie ma nic przeciwko takiej hermetyczności w jaskini, to też mogę się podzielić.

Przy okazji nie wiem, czy rozumiem tu cudzysłów; te wynalazki chyba podpadają po definicję neologizmów i to chyba nie jest jakieś bardzo rzadkie słowo.