Najświeższe Nowiny

Osada 'Pazur Behemota' » Najświeższe Nowiny » Interaktywny świat wita!

Interaktywny świat wita!

<i><font color="#eeeeee">(obwieszczenie z czasów Tawerny)</font></i><br><br> <p class="td">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;W pocie czoła udało mi się wreszcie przerobić całą Tawernę na serwis oparty na bazie danych zamiast statycznych plików HTML.&nbsp;</p><p class="td"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Co to oznacza już teraz?&nbsp;</b></p><p class="td">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zajrzyjcie do stolików - widzimy teraz z kim rozmawiamy. Podobne do forum? Podobieństwa pójdą wkrótce dalej...</p><p class="td"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Co to oznacza wkrótce?&nbsp;</b></p><p class="td">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przede wszystkim możliwości wpisywania <b>przez Was </b>na strony czegoś od siebie. Planowane są:</p><ul><li><p class="td">własnoręczne zarządzanie <b>przez Was </b>informacjami real-life publikowanymi w Wielkiej Księdze <b>Kto jest Kim</b>.</li><li><p class="td">możliwość dopisywania <b>przez Was </b>komentarzy do opowieści, w formie podobnej jak komentarze filmów w WP itp.</li><li><p class="td">możliwość ocenienia <b>przez Was</b> każdego opowiadania poprzez przyznawanie punktów</li><li><p class="td">związany z powyższym ranking opowiadań i <b>minstreli </b>wg średniej oceny - Minstrelowie zabierajcie się do roboty!</li><li><p class="td">możliwość wpisywania <b>przez Was </b>publicznych komentarzy związanych z wyglądem serwisu - z wyborem której sekcji, działu czy opowiadania komentarz dotyczy</li><li><p class="td">możliwość bezpośredniego wypowiadania się <b>przez Was </b>przy stolikach (jak na forum) - ale uwaga: tu obowiązuje zasada używania języka pasującego do świata might&amp;magic - inne wypowiedzi będą usuwane</li></ul><p class="td">&nbsp;&nbsp;&nbsp; To wszystko już wkrótce, systematycznie i po kolei.</p><p class="td">&nbsp;&nbsp;&nbsp; A oprócz tego oczywiście również zapowiadane już publikacje zaległych opowieści i szkiców.</p><p class="td">&nbsp;&nbsp; Wszelkie nasuwające się wam komentarze i sugestie nadsyłajcie na razie mailami.</p>

Dnia 8 stycznia 2002, 0:00, Bard WWalker

Komentarze dla tej nowiny zostały wyłączone. O przyczynę pytaj Wysoką Radę.