Starożytna Biblioteka

Osada 'Pazur Behemota' » Starożytna Biblioteka » Leksykon » Anioł

Biblioteka

Bibliotekarskie mechanizmy

Anioł

H3, H4 jednostka
H3 z zamku Zamek; parametry: 1. anioł - 7; 200; 12; 20; 20; 50; 3000; specjalne: lot; zadają 150 proc. podczas walki z diabłami; 2. archanioł - 7u; 18; 30; 30; 50; 5000 1 kr; specjalne: lot; zadają 150 proc. podczas walki z diabłami; umiejętnośc wskrzeszania jednego oddziału podczas bitwy.
H4, z zamku Życia. Parametry: 4; 4000; 40-65; 30; 34; 230; 0; 10; 45; 2; specjalne: lot, wskrzeszanie.


Anioł jest to funkcja którą mogą spełniać duchy czyste. Są to osoby nieśmiertelne i doskonalsze od wszystkich ziemskich istot. Mają wolę, świadomość i osobny byt osobowy. Nie wszystkie duchy czyste nie zawsze są aniołami. Funkcję anielskie mogą spełniać też ludzie i wtedy są "prawdziwie aniołami". Aniołowie, jak wszystkie duchy czyste, zostali stworzeni na początku świata. Ponieważ nie mają ciał materialnych nie potrzebowali czasu, aby rosnąć lub aby się uczyć, mieli od razu całą wiedzę. Ich wybór czy być dobrym czy złym duchem był ostateczny, gdyż żadnej kolejnej wiedzy nie zdobędą, oraz ponieważ czas dla nich nie ma znaczenia. Aniołowie mogą przybierać materialne ciała. Anioły mają swoje charaktery. Jedne są bardziej aktywne inne mniej. Ojciec Pio nieraz krzyczał na swojego anioła za zostawianie go bez opieki, twierdził jednak, że ma on z pewnością poczucie humoru. Ojciec Pio wiele razy wysyłał swojego anioła stróża z zadaniem.
"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów..." może sugerować że aniołowie posługują się określonym językiem. Faktycznie przemawiają nieraz do ludzi. Obecnie uważa się, że jest to rodzaj iluminacji, język oparty na pełni wiedzy i znajomości Boga służy również do śpiewania anielskiego "Hosanna". Oczywiście Aniołowie nie mają skrzydeł aby latać. Jest to rodzaj symboliki wznoszenia się do Boga. Serafini posiadają sześć skrzydeł - z których dwoma zasłaniają usta - co symbolizuje, że nawet oni nie dość wspaniale wielbią Boga - a dwoma otulają nogi - jak ptak biorący wszystkich pod swoje skrzydła.
Niestety, wśród aniołów pojawiają się także upadłe anioły, lecz Bóg stworzył tylko dobre, wolne duchy. Niektóre świadomie, dobrowolnie i ostatecznie odrzuciły Boga i jego dzieła. Poprzez ten wolny wybór a nie poprzez brak miłosierdzia szatan nie może być zbawiony. Diabły zostały też ograniczone w swych możliwościach - np. nie mogą tworzyć idealnych złudzeń Boga - nie mogą idealnie naśladować objawień w celu chociażby zwiedzenia człowieka. Anioł bezpośrednio opiekujący się człowiekiem, pomagający spełniać wszystko, co dobre dla nas, ma zadanie pomagać nam spełniać wolę bożą i strzec przed diabłem. Anioł nie pomoże w sprawie niesłusznej, albo na czyjąś szkodę. Człowiek całkowicie różni się od ducha czystego, gdyż duch nie ma i mieć nie może ciała. Wszyscy ludzie mają i będą mieli ciała również po zmartwychwstaniu. Wcześnie zmarłe dzieci osiągają pełną dojrzałość i w takiej formie zmartwychwstaną - z pełną potencją dojrzałej w sposób perfekcyjny osoby, nie zniszczonej przez błędy związane ze światowym dorastaniem.
Istnieje 9 "chórów" anielskich - czyli jakby stopni. Każdy z wyższych stopni jest jednocześnie stopniem niższym (wszyscy Serafinowie są jednocześnie Cherubinami, Archaniołami itp.).
1.Serafini - "płomienni" - przedstawiani z sześcioma skrzydłami, 2 okrywającymi twarz, 2 nogi, 2 jak do latania. Tylko raz w historii serafin dotyka warg Izajasza płomieniem z ołtarza oczyszczając go z grzechów. Bezpośrednio chronią tron Boga nieustannie wielbiąc Go.
2.Cherubini - mają dwa skrzydła, czasem twarz ludzką i ciało zwierzęce. Nie wymieniani w Starym Testamencie lecz w Apokalipsie. Strzegą Chwały Boga i miejsc świętych. Symbolizują siłę i wszechobecność Boga
3.Trony - aniołowie kontemplujący Boga
4.Panowania - Powiernicy cnót świata
5.Moce - jw.
6.Władze - jw.
7.Zwierzchności - sprawują opiekę, rządzą aniołami, działaniami na świecie. Opiekują się Państwami.
8.Archaniołowie - jakby przewodnicy zwykłych aniołów. Są posłańcami Boga do ludzi. Opiekują się stowarzyszeniami, miastami, krajami. Znani są Michał, Gabriel, Rafał i Uriel.
9.Aniołowie (zwyczajni) - wypełniają szczegółowe zadania, opiekują się każdym człowiekiem.[SAM]


Artykuł czytany 954 razy, liczba komentarzy: 0. Ostatnia edycja: 7 września 2009, 21:47 przez Tullusion.

Historia zmian, zobacz komentarze (0).