Starożytna Biblioteka

Osada 'Pazur Behemota' » Starożytna Biblioteka » Regulamin

Biblioteka

Bibliotekarskie mechanizmy

Regulamin

Aby dowiedzieć się szczegółów, zobacz Informacje o Bibliotece.


I - Zasady ogólne użytkowania Starożytnej Biblioteki


 1. Zasoby Starożytnej Biblioteki, zwanej dalej Biblioteką, są dobrem wspólnym wszystkich Osadników i mieszkańców Imperium Jaskini Behemota.
 2. Korzystanie z  Biblioteki jest przywilejem każdego mieszkańca Jaskini Behemota, a także gości odwiedzających Osadę.
 3. Osobami odpowiedzialnymi za porządek, stan techniczny i merytoryczny Biblioteki są Bibliotekarze. Są oni instancją, z którą należy się kontaktować w razie wystąpienia problemów jakiejkolwiek natury. Prawo do pełnej obsługi Biblioteki posiadają także Włodarze Osady oraz Wysoka Rada.
 4. Na terenie Starożytnej Biblioteki obowiązuje cisza, rozmowy między czytelnikami lub z Bibliotekarzami powinny być prowadzone szeptem.

II - Regały


 1. Regały są to specyficznie skonstruowane półki przechowujący pewien dokładnie oznaczony zakres pergaminów zgrupowanych według tematyki, stylu literackiego, autora bądź innego kryterium określonego w nazwie bądź opisie regału.
 2. Dodawać nowe regały do Biblioteki mogą jedynie Bibliotekarze. Pozostali użytkownicy Biblioteki w celu dokonania zmian w liczbie, zawartości bądź opisie regału powinni zwrócić się w tej sprawie do Bibliotekarza nadzorującego dany regał.

III - Pergaminy


 1. Pergamin jest pojedynczym artykułem o określonej w regale konwencji (recenzja, sygnatura, leksykon bądź inne), który czytelnik może przeglądać, a także w niektórych przypadkach nanosić nań własne poprawki i uzupełnienia.
 2. Dodawać nowe pergaminy do Biblioteki może każdy mieszkaniec IJB.
 3. Pergaminy osób nie będących Osadnikami zostaną przed ułożeniem na regałach poddane kontroli merytorycznej i schematycznej przez Bibliotekarzy. Właściciel pergaminu zostanie powiadomiony o fakcie pozytywnej weryfikacji drogą e-mailową (UWAGA! FUNKCJA JESZCZE NIEDOSTĘPNA).
 4. Pergaminy należy układać na odpowiednich regałach, których oznaczenie odpowiada tematyce dodawanego tekstu.
  a) artykuły bądź sygnatury umieszczone na niewłaściwym regale bądź niezgodnie z zasadami ich przechowywania będą poddawane edycji, zaś ich autor powiadamiany o błędach, które popełnił.
  b) wielokrotne niezastosowanie się do wskazówek Bibliotekarzy skutkować będzie sankcją w wymiarze określonym przez Bibliotekarza nadzorującego dany regał lub grupę regałów, z usunięciem spornych pergaminów włącznie.

 5. Przed dodaniem pergaminu należy zapoznać się szczegółowo z zasadami ich formatowania oraz schematu zamieszczania. Jest to szczególnie istotne przy recenzjach dzieł literackich i sygnaturach pisarzy. Odpowiednie porady znajdują się w dziale Informacje o Bibliotece.
  a) artykuły bądź sygnatury sformatowane niezgodnie z procedurami będą poddawane edycji, zaś ich autor powiadamiany o błędach w formatowaniu, które popełnił.
  b) wielokrotne niezastosowanie się do wskazówek Bibliotekarzy skutkować będzie sankcją w wymiarze określonym przez Bibliotekarza nadzorującego dany regał lub grupę regałów, z usunięciem spornych pergaminów włącznie.

IV - Zasady końcowe


 1. Bibliotekarze zastrzegają sobie prawo zmiany poszczególnych punktów lub całości niniejszego regulaminu bez powiadamiania czytelników o przedmiotach modyfikacji.

Życzymy jak najprzyjemniejszego i bezstresowego korzystania ze Starożytnej Biblioteki!
Bibliotekarze.


Artykuł czytany 6850 razy, liczba komentarzy: 0. Ostatnia edycja: 7 września 2009, 21:24 przez Tullusion.

Historia zmian, zobacz komentarze (0).